https://sites.google.com/a/kta.kh.edu.tw/indexpage/home/xian-shang-shen-qing/xiao-yuan-shen-geng  https://sites.google.com/a/kta.kh.edu.tw/indexpage/home/odcpage/how-to-set-up-ta https://sites.google.com/a/kta.kh.edu.tw/indexpage/home/odcpage/da-hui-hou-bao-ju

辦理日期:106年4月15日(六)

透過參訪促進教師瞭解海洋教育之內涵,期透過實地訪察,領略不同地域海洋文化、經濟風貌,加強正視海洋生態環境問題及海洋保育觀念。

(點下圖,查看更多照片)

https://goo.gl/photos/oYxNzWN1yyS1HU4SA